مسئولیت واحد فنی شرکت پارس امید  ارائه پیشنهاد و راه حل های عملی به منظور حل مشکلات صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی می باشد.این واحد  با استفاده از توان تخصص و تجربه خود و نیز استفاده از مواد شیمیایی از معتبر ترین شرکت های جهان قابلیت ایجاد بهبود در عملکرد سیستمهای نفت ، گاز  وپتروشیمی را داراست.

این شرکت ارائه دهنده گستره وسیعی از مواد و محصولات شیمیایی زیر است:

 
SCALE AND CORROSION  INHIBITOR
CORROSION INHIBITOR
OIL SOLUBLE CORROSION INHIBITOR
PRODUCTION CORROSION INHIBITOR
CORROSION AND SCALE INHIBITOR
NEUTRALIZING CORROSION INHIBITOR
SCALE AND CORROSION INHIBITOR
OVERHEAD CORROSION INHIBITOR
SUPER CONCENTRATED CORROSION INHIBITOR
MICROORGANISM CONTROL AGENT
MICROORGANISM CONTROL AGENT & CORROSION INHIBITOR
MICROORGANISM CONTROL AGENT
MICROORGANISM CONTROL AGENT